Disclaimer

Wie gebruikmaakt van de informatie op deze website gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Mantelzorgvrij.nl en de uitvoerende partij, het Mantelzorgcentrum, behouden zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen. 

Inhoud 
Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Mantelzorgvrij.nl baseert de informatie op de website op de op dit moment geldende wetten (Wmo, Wlz en Zvw) en de informatie die de respijtzorginstellingen en -hulpen beschikbaar stellen. Mantelzorgvrij is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het Mantelzorgcentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, inclusief inkomstenderving, voortvloeiend uit foutieve of onvolledige vermeldingen, het ontbreken van vermeldingen, foutief gebruik of verkeerde interpretatie van de gegevens. 

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Mantelzorgvrij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan. 

Copyright 
De informatie op Mantelzorgvrij is eigendom van het Mantelzorgcentrum. Het is toegestaan informatie over te nemen, mits u de bron vermeldt. Het beeldmateriaal op Mantelzorgvrij.nl mag niet zomaar worden overgenomen, dit is niet allemaal eigen materiaal. 

Mantelzorgvrij illustratie

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al het nieuws over respijtzorg? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.