Privacyverklaring

Het Mantelzorgcentrum, gevestigd aan Witte Paal 347, 1742 LE Schagen, en uitvoerder van Mantelzorgvrij.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: 

www.mantelzorgvrij.nl
Mantelzorgcentrum 
Witte Paal 347 
1742 LE Schagen 
info@mantelzorgvrij.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mantelzorgvrij.nl verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 • Internetbrowser en apparaat type 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Mantelzorgvrij.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mantelzorgvrij.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Mantelzorgvrij.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Je te informeren over onze diensten 
 • Om diensten voor jou uit te voeren 
 • Mantelzorgvrij.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Mantelzorgvrij.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Mantelzorgcentrum) tussen zit. Mantelzorgvrij.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

Google Analytics 
Google Analytics is een online programma om het verkeer op onze website bij te houden. We gebruiken deze gegevens om te kijken waar bezoekers vandaan komen, welke pagina’s zij bezoeken en hoe lang ze de website bezoeken. Aan de hand hiervan verbeteren we het aanbod van informatie op onze website. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Mantelzorgvrij.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 6 maanden voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 

Voor de gegevens, die wij via Google Analytics over je activiteiten op onze website verzamelen, geldt een bewaartermijn van 1 jaar. Dit gaat om de volgende gegevens: 

 • Gegevens over je activiteiten op onze website 
 • Internetbrowser en apparaat type 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Mantelzorgvrij.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken jouw gegevens, op het moment dat een verzoek is ingediend voor respijtzorg, alleen aan de betreffende respijtvoorziening. Met het versturen van je gegevens in een contactformulier of via de mail aan Mantelzorgvrij, ga je akkoord met deze voorwaarden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mantelzorgvrij.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan www.mantelzorgvrij.nl wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mantelzorgvrij.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mantelzorgvrij.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Klik hier voor meer informatie over het veilig versturen van jouw identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. 

Heb je een klacht over het verwerken van je gegevens? Neem dan contact met ons op via info@mantelzorgvrij.nl of 0224 – 74 50 59. Mantelzorgvrij.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Mantelzorgvrij.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mantelzorgvrij.nl 

Mantelzorgvrij illustratie

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al het nieuws over respijtzorg? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.