Wat is respijtzorg?

Respijtzorg betekent letterlijk ‘onderbreking van de zorg’ oftewel ‘op adempauze komen'. Die onderbreking kan een dag(deel) duren, maar ook een heel weekend of langer. Iemand anders neemt dan de zorg van de mantelzorger over. Mantelzorgers kunnen er tussenuit om bij te komen, om met andere dingen bezig te zijn dan met zorgen. Zij kunnen oude bestaande contacten weer aanhalen en nieuwe contacten opdoen. Dit geldt overigens ook voor de naasten voor wie zij zorgen, de zorgvragers. Na het inzetten van respijtzorg pakken mantelzorgers de zorg weer met nieuwe energie op.

Waarom is respijtzorg zo belangrijk
Het wordt vaak zo makkelijk gezegd; "zorg goed voor jezelf, dan pas kun je goed voor een ander zorgen." Maar dat is wel waar het op neer komt. Als een mantelzorger uitvalt, om wat voor reden dan ook, dan kan die niet meer voor zijn of haar naaste zorgen. Wanneer mantelzorgers af en toe 'vakantiedagen' opnemen, respijtzorg dus, dan houden zij het zorgen langer vol. Mantelzorgers moeten juist iets leuks voor zichzelf doen, zodat zij hier ook naar uit kunnen kijken. 

Respijtzorg uit of thuis
Respijtzorg kan thuis plaatsvinden, dan komt er een respijthulp bij de naaste of zorgvrager thuis. Dat kan zowel overdag als 's nachts. Bij respijtzorg op locatie gaat de zorgvrager uit logeren bij een respijtvoorziening.

In het zorgaanbod kun je filteren op 'thuis' of 'op locatie'.

Luister ook onze podcast over respijtzorg
Wat is respijtzorg?