Wat is respijtzorg?

Respijtzorg betekent letterlijk ‘onderbreking van de zorg’ oftewel ‘op adempauze komen'. Die onderbreking kan een dag(deel) duren, maar ook een heel weekend of langer. Iemand anders neemt dan de zorg van de mantelzorger over. Mantelzorgers kunnen er tussenuit om bij te komen, om met andere dingen bezig te zijn dan met zorgen. Zij kunnen oude bestaande contacten weer aanhalen en nieuwe contacten opdoen. Dit geldt overigens ook voor de naasten voor wie zij zorgen, de zorgvragers. Na het inzetten van respijtzorg pakken mantelzorgers de zorg weer met nieuwe energie op.

Luister ook onze podcast over respijtzorg
Wat is respijtzorg?