Voor verwijzers

Mantelzorgers houden het zorgen langer vol wanneer zij een adempauze kunnen nemen, oftewel respijtzorg. Mantelzorgvrij.nl is een laagdrempelige website waar mantelzorgers gemakkelijk respijtzorg kunnen inplannen. Werk je met cliënten die langdurige zorg nodig hebben? Dan is er ongetwijfeld een mantelzorger die veel van deze zorg op zich neemt. Wijs mantelzorgers en hun naaste op Mantelzorgvrij.nl en waar respijtzorg verder wordt aangeboden.

Wat is respijtzorg?
Respijtzorg is in feite vakantie of weekend voor de mantelzorger. Net als jij uitkijkt naar het weekend of vakantiedagen is het ook voor mantelzorgers om uit te kijken naar een periode zonder zorg. Op die manier houden zij het zorgen langer vol. 

Welke respijtvoorzieningen zijn er?
Er bestaan twee vormen van respijtzorg; respijtzorg bij de zorgvrager thuis en respijtzorg op locatie. In de eerste vorm komt een respijthulp bij de zorgvrager thuis. Dit gaat vaak om een aantal uur op een dag en dat kunnen aansluitende dagen zijn of een aantal losse dagen in het jaar. 

De tweede vorm op locatie betreft respijtzorg in een zorginstelling. Dit kan een specifieke respijtzorglocatie zijn, zoals bijvoorbeeld het Respijthuis. Maar dat kan ook een zorginstelling zijn waar een aantal kamers is vrijgemaakt voor respijtzorg, zoals De Leeuwenhof. Afhankelijk van de zorg die geboden wordt, kan de zorgvrager hier een aantal dagen tot een paar weken terecht. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van respijtzorg? Neem dan contact op met Marianne Weel, coördinator respijtzorg.

Mantelzorgvrij illustratie

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al het nieuws over respijtzorg? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.