Wat kost respijtzorg?

Respijtzorg is soms gratis, soms krijg je de kosten vergoed en soms moet je een eigen bijdrage betalen. De kosten hangen af van de soort zorg die je naaste nodig heeft, van de gemeente waar je naaste woont en van de respijtvoorziening van jouw keuze. Aan de inzet van een respijthulp bij jou of jouw naaste thuis zijn geen kosten verbonden. Onze respijtcoördinator informeert je graag over de verschillende financieringsmogelijkheden. 

Hieronder volgt een korte uitleg van de verschillende wijzen van financiering van respijtzorg. 

Ik wil direct respijtzorg regelen
Wat kost respijtzorg?

Wmo

Respijtzorg kan via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden gefinancierd. Je moet hiervoor een beschikking aanvragen bij je gemeente. Vind je het lastig om respijtzorg bij uw gemeente aan te vragen? Neem dan contact op met het Mantelzorgcentrum. De medewerkers van het Mantelzorgcentrum bereiden uw aanvraag voor en onderhouden het contact met de gemeente voor je. 

Meer informatie over de mantelzorgmakelaar
Wmo

Wlz

Heeft jouw naaste meer intensieve zorg nodig? Dan is er misschien al een Wlz-indicatie (indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg) aanwezig. Vanuit de Wlz kan respijtzorg ook gefinancierd worden.

Meer informatie over de Wlz
Wlz

Aanvullende verzekering

Heb je een aanvullende verzekering waarin respijtzorg wordt vergoed? Neem dan eerst contact op met onze respijtcoördinator. De aanvullende verzekering vergoedt namelijk een beperkt aantal respijtvoorzieningen. Onze respijtcoördinator kijkt graag samen met je wat de mogelijkheden zijn.  

Meer informatie
Aanvullende verzekering

Eigen bijdrage

De respijtlocaties vragen een eigen bijdrage. Vaak is dit een bijdrage per etmaal. Na het indienen van je verzoek neemt onze respijtcoördinator contact met u op. Dan bespreekt zij ook de eigen bijdrage van de gekozen locatie. Kies je voor een respijthulp? Dan betaal je geen eigen bijdrage. 

Meer informatie
Eigen bijdrage