Wat kost respijtzorg?

Respijtzorg is soms gratis, soms krijgt u de kosten vergoed en soms moet u een eigen bijdrage betalen. De kosten hangen af van de soort zorg die uw naaste nodig heeft, van de gemeente waar uw naaste woont en van de respijtvoorziening van uw keuze. Aan de inzet van een respijthulp bij u of uw naaste thuis zijn er geen kosten verbonden. Onze respijtcoördinator informeert u graag over de verschillende financieringsmogelijkheden. 

Hieronder volgt een korte uitleg van de verschillende wijzen van financiering van respijtzorg. 

Ik wil graag meer informatie over de kosten van respijtzorg
Wat kost respijtzorg?

Wmo

Respijtzorg kan via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden gefinancierd. U moet hiervoor een beschikking aanvragen bij uw gemeente. Vindt u het lastig om respijtzorg bij uw gemeente aan te vragen? Neem dan contact op met het Mantelzorgcentrum. De medewerkers van het Mantelzorgcentrum bereiden uw aanvraag voor en onderhouden het contact met de gemeente voor u. 

Meer informatie over de mantelzorgmakelaar
Wmo

Wlz

Heeft uw naaste meer intensieve zorg nodig? Dan is er misschien al een Wlz-indicatie (indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg) aanwezig. Vanuit de Wlz kan respijtzorg ook gefinancierd worden.

Meer informatie over de Wlz
Wlz

Aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering waarin respijtzorg wordt vergoed? Neem dan eerst contact op met onze respijtcoördinator. De aanvullende verzekering vergoedt namelijk een beperkt aantal respijtvoorzieningen. Onze respijtcoördinator kijkt graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.  

Meer informatie
Aanvullende verzekering

Eigen bijdrage

De respijtlocaties vragen een eigen bijdrage. Vaak is dit een bijdrage per etmaal. Na het indienen van uw verzoek neemt onze respijtcoördinator contact met u op. Dan bespreekt zij ook de eigen bijdrage van de gekozen locatie. Kiest u voor een respijthulp? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. 

Meer informatie
Eigen bijdrage